Facebook Fan Page Twitter Google Plus

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja portala MedicEye.com
Korištenjem bilo kojeg dijela portala MedicEye.com automatski prihvaćate sva ovdje navedena pravila korištenja.

Autorsko pravo
Telum d.o.o.,za „MedicEye.com“, 23000 Zadar, Sv. Vinka Paulskog 14a, OIB:69522639296 (u daljnjem tekstu MedicEye) vlasnik je svih materijala na portalu MedicEye.com. Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja MedicEye -a.

Sadržaj portala MedicEye.com
Portal MedicEye.com pruža usluge prezentacije medicinskih ustanova i usluga kao i uslugu pregledavanja i rezervacije istih. Budući da su za unošenje i uređivanje podataka vezanih uz medicinske ustanove odgovorni vlasnici samih ustanova, MedicEye ne garantira istinitost tih podataka te nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati korištenjem bilo kojih materijala sa samog portala. Pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje sadržaja i drugih materijala sa portala MedicEye moguće je samo u osobne svrhe i na vlastitu odgovornost. MedicEye ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala MedicEye.com ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Baza podataka MedicEye dostupna je samo putem pretraživanja pojedinačnog korisnika i samo za onu količinu podataka koji se pojedinačnim pretraživanjem mogu učiniti dostupnim. Svako drugo pretraživanje i vađenje podataka kojim se zaobilazi redovna procedura ulaska u bazu podataka MedicEye (putem programa za brzo vađenje velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu zaštićenog prava za što se odgovara materijalno, kazneno ili prekršajno. Za svako korištenje koje nije isključivo za osobne svrhe, za vađenje podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja ili komercijalnog iskorištavanja, kao i za vađenje većeg broja podataka od uobičajenog za posebne potrebe korisnik se obavezno prethodno mora obratiti MedicEye-u.

Zaštita privatnosti
MedicEye prikuplja podatke o svakom posjetitelju portala MedicEye.com. Prikupljeni podaci se koriste za vođenje statistike o korištenju stranica, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete samog portala. Osobni podaci kao što su ime, prezime ili kontakt podaci prikupljaju se samo uz pristanak posjetitelja. Osobne podatke MedicEye koristi isključivo za svoje daljnje marketinške akcije ili ih prosljeđuje medicinskim ustanovama ukoliko se radi o rezervaciji termina ili zahtjevom za kontakt medicinske ustanove . MedicEye nema namjeru osobne podatke prosljeđivati (s izuzetkom medicinskih ustanova), prodavati ili koristiti u bilo kakve nezakonite svrhe.

Rezervacija termina
MedicEye nije odgovoran za sadržaj koji se nalazi na portalu MedicEye.com pa tako nije odgovoran ni za podatke o rezervaciji termina. Rezervacije te potvrde ili otkazivanje istih odvijaju se između medicinskih ustanova i posjetitelja portala MedicEye.com. MedicEye nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu u procesu rezervacije. MedicEye nije odgovoran za kvalitetu usluge pružene od strane medicinske ustanove. Bilo kakvi problemi vezani uz samu uslugu nisu u domeni MedicEye -a već se trebaju riješiti između pružatelja i korisnika usluge.

Prijava podataka na tražilicu
MedicEye pruža medicinskim ustanovama mogućnost prijave svojih podataka na portal MedicEye.com. Unosom svojih podataka, medicinske ustanove prihvaćaju punu odgovornost za njihovu točnost, ažuriranje te za sve posljedice nastale korištenjem istih. MedicEye pruža nekoliko modela prikaza podataka od kojih se neki naplaćuju prema važećem cjeniku. Cjenikom se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i posebne usluge. MedicEye zadržava pravo izmjene cjenika. Medicinske ustanove koje koriste neki oblik plaćenog prikaza prihvaćaju da MedicEye ima pravo izbrisati sve njihove podatke sa svojih servera po prestanku ugovora.

Nadležnost suda i izmjena pravila korištenja
Nadležni sud u Zadru je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala. MedicEye zadržava pravo izmjene pravila korištenja bez obavijesti.